logo

PROSIMY o więcej

13 czerwca 2019

„Sezon na kocięta” rozpoczęty został 2 maja (10 kociąt w przyjętych w maju), a  w czerwcu w zasadzie nie ma dnia bez nowych „znajdek”. Wiele z nich powinno chować się jeszcze długo przy swoich matkach, bo nie potrafią same jeść i musimy je dokarmiać z butelki, ale przychodzi taki moment, gdy zaczynają też jeść same i wtedy POTRZEBUJĄ „pasztecików”, czyli najbardziej rozdrobnionej mokrej karmy. Za KAŻDĄ podesłana nam paczuszkę bardzo , bardzo dziękujemy i prosimy o więcej, bo tej corocznej niestety lawinie kociąt nigdy nie będzie końca, jeśli ich Matki nie zostaną po prostu wysterylizowane.

DARMOWA sterylizacja kotów wolnożyjących 2019

Comments are closed.