logo

Cziko za TM

23 kwietnia 2019

Żegnaj Cziko😢

Musieliśmy pożegnać Cziko. Naszego wieloletniego mieszkańca schroniska, który przez ostatnie półtora roku przebywał w domu tymczasowym. Tam poznał co to prawdziwa przyjaźń między człowiekiem i psem. Otrzymał wyjątkową opiekę będąc zdrowym, jak również nieocenioną opiekę i wysiłek swojego opiekuna kiedy zdrowie zaczęło niedomagać. Mimo ogromnego wysiłku i włożonego serca – Cziko odszedł z powodu nowotworu płuc.
Pies kiedyś przekazywany z rąk do rąk, odszedł kochany, nie samotny w schroniskowym boksie. Co możemy napisać….
Wielkie Dzięki Piotr za wszystko co dla Cziko zrobiłeś… To była prawdziwa przyjaźń.

Comments are closed.