logo

Morus, teraz Szeruś

12 października 2015

Przesyłam kolejne zdjęcie Szerusia który cudownie umila mam źycie już dwa lata. Dziękuje za wspaniałą opiekę nad nim w początkach jego źycia;)

Morus, teraz szerus

Comments are closed.