logo

Oznakuj Psa – akcja 2021

8 marca 2021

https://www.oznakujpsa.pl/opole/opole.html

Kolejny rok trwa akcja bezpłatnego znakowania psów finansowana przez Urząd Miejski w Opolu , jako część realizowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Opola.

Dzięki tej wieloletniej AKCJI, większość trafiających do schroniska psów jest odbierana przez właściciela jeszcze tego samego dnia. Bardzo ważnym jest , aby czip był ZAREJESTROWANY, bo sam 15-cyfrowy kod nie jest w stanie powiedzieć kto jest właścicielem psa.   Jeśli twój pies jest zaczipowany, ale nie jesteś pewny czy jest zarejestrowany, skontaktuj się z IDENTYFIKACJA.PL

https://prawomiejscowe.um.opole.pl/UrzadMiastaOpola/document/10427/Uchwa%C5%82a-XXXVIII_748_21

 

 

Comments are closed.