logo

Shusha u siebie

2 października 2014

Shusha przebywa w DT u Justyny i chyba zostanie tam na zawsze. Chyba nie ma innej opcji.ADOPTOWANA

Comments are closed.