Wolontariat

Wolontariuszem może zostać każda osoba pełnoletnia, która chciałaby pomóc w wyprowadzaniu psów na spacer, pracach porządkowych na terenie schroniska oraz pielęgnacyjnych przy obsłudze zwierząt. Nasze zwierzęta spragnione są bliskiego kontaktu z ludźmi, zwłaszcza podczas wspólnych spacerów. Serce okazane zwierzętom i poświęcony im czas owocuje ich oswojeniem i nabraniem zaufania do człowieka, przez co łatwiej znajdują nowych właścicieli stając się najwierniejszymi przyjaciółmi.

Aby zostać wolontariuszem

 • Musisz mieć ukończone 18 lat.
 • Wypełnij ankietę i prześlij ją do schroniska (e-mail, poczta, fax).
 • Po otrzymaniu ankiety skontaktujemy się z Tobą (w miarę potrzeb i posiadanych miejsc w schronisku) i zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Po zaakceptowaniu przez kierownika i przyniesieniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pomocy przy zwierzętach w schronisku, zostaniesz przeszkolony z przepisów BHP oraz spisana zostanie z Tobą umowa.
 • Przyjęcie i zwolnienie wolontariusza pozostaje wyłącznie w gestii kierownika schroniska.

Zasady wolontariatu

 • Zapraszamy wolontariuszy codziennie oprócz świąt od godziny 11:00.
 • Schronisko należy opuścić, najpóźniej o godzinie 15:30 w sezonie zimowym, a o godzinie 17:30 w letnim.
 • Psy na spacer zapina i odprowadza do kojca wyłącznie pracownik schroniska.
 • Psy wyprowadza się pojedynczo i wyłącznie na smyczy. Nigdy nie puszcza się ich luzem. Nawet bardzo kontaktowe i z pozoru posłuszne zwierzaki potrafią zachować się „niewłaściwie” spuszczone ze smyczy.
 • Nie wychodzi się z psami na miasto, a jedynie w okolice schroniska.
 • Nie wchodzi się z psami na teren boiska szkolnego.
 • Lepiej wyprowadzić jednego psa na dłuższy spacer z niż kilka na bardzo krótkie.
 • Podczas spaceru należy zwrócić uwagę na innych wolontariuszy z psami. Psy mogą się nie lubić. Aby wziąć na spacer dwa psy (z drugą osobą) – najlepiej wziąć psy z jednego boksu.
 • Psy z kwarantanny i izolatki nie wychodzą na spacer.
 • Psów nie dokarmia się przysmakami, szczególnie tych będących na diecie.
 • Pomoc w schronisku to nie tylko spacery z psami, ale również prace porządkowe i pielęgnacyjne, na które pracownikom zwykle brakuje czasu.
 • Każdy z pracowników schroniska może poprosić wolontariusza o pomoc.
 • Klientów schroniska obsługują i udzielają informacji o zwierzętach wyłącznie pracownicy schroniska.
 • Pracownicy schroniska chętnie odpowiedzą na wszelkie zadane pytania.
Skip to content